Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan arki- ja työelämän yksinkertaisissa tilanteissa
- osaat kirjoittaa lyhyitä arki- ja työelämän tekstejä
- tunnet saksankielisten maiden kulttuurin keskeisiä piirteitä

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.09.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hans-Joachim Schulze

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso A2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, englanti ja saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston laajentaminen ja sujuvampi käyttö, suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, kirjoitustehtävät ja kuullunymmärtämisharjoitukset, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (15%) ja suullinen koe (15%), kirjalliset kokeet (70 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 24 h ja itsenäinen opiskelu 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Blanco-Kudel: Freut mich 3 (Otava) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6320 Saksa 2 tai LC-6002 - työelämän saksaa tai vastaavat tiedot