Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan melko sujuvasti arki– ja työelämän asioista
- osaat kirjoittaa lyhyitä aineita arki- ja työelämän asioista
- tunnet saksankielisten maiden kulttuuria

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 01.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: A2.2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

saksa, suomi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston vahvistaminen ja laajentaminen, runsas suullinen harjoittelu, kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitustehtäviä, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen syventäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöt

  Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, suullinen koe + pieni esitelmä 20% ja kirjallinen tentti 60%

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kudel: Land und Leute (koko materiaali MyCourses-alustalla) ja opettajan lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kursit LC-6921 Saksa 4 - työelämän saksaa tai LC-6112 Liike-elämän saksaa 1b tai vastaavat tiedot.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6011 Deutsch 3 - työelämän saksaa tai LC-6330 Saksa 3 tai LC-6111 Liike-elämän saksaa 1a tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information