Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- olet parantanut suullista ilmaisuasi ja osaat pitää pieniä esitelmiä
- osaat kirjoittaa erilaisia arki- ja työelämän tekstejä
- olet laajentanut tietojasi saksankielisistä maista

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hans-Joachim Schulze

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

 Tavoitetaso B1.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kielen rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, sanavaraston laajentaminen ja ajankohtaisten tapahtumien käsittely, erilaisten tekstien kirjoittaminen, esitelmän pitäminen. Aihepiirejä mm. opiskelu, työelämä, ympäristö, maantuntemus, talous ja tekniikka

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät (25 %), suullinen koe ja lyhyt esitelmä (25%) ja kirjallinen tentti (50%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (kontaktiopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-6032 Deutsch 5 (o, w) tai LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6021 Saksa 4 - työelämän saksaa tai LC-6112 Liike-elämän saksaa 1 B, LC-6340 Saksa 4 tai LC-6121 tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information