Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

- osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti
- osaat pitää esitelmiä
- olet laajentanut tietojasi saksankielisistä maista ja niiden kulttuurista

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.03.2021 - 25.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Caren Schröder

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso B1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suullisen ja kirjallisen ilmaisun parantaminen, esitelmän pitäminen, vaativampien rakenteiden harjoittelu, mahdollisia vierailuja saksankielisiin tilaisuuksiin yliopiston ulkopuolelle. Aihepiirejä mm. saksankielinen media, työelämä, ympäristö ja kestävä kehitys, opiskelu, kulttuuri ja maantuntemus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen sekä kirjoitustehtäviä

  Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, esitelmä + suullinen koe 30% ja kirjallinen koe 50%

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (kontaktiopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-6033 Deutsch  6 - työelämän viestintää (o,w) tai LC-6122 Liike-elämän saksaa 2b .

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6350 Saksa 5 tai LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a tai vastaavat taidot.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information