Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tunnet Saksan lähihistorian päälinjat
- olet perehtynyt kunkin ajankohdan tekniseen, kauppatieteelliseen tai taiteen alaan
- osaat keskustella ja kirjoittaa näistä teemoista

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.01.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Saksan maantuntemusta tekniikan, talouden ja taiteen näkökulmasta Weimarin tasavallassa, kansallissosialismin aikana, kahden Saksan aikakaudella, yhdistymisen aikaan ja sen jälkeen. Kurssin painopisteet vaihtuvat ryhmän mukaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetusta 24 (tai 28) h + itsenäinen ja parityöskentely 57 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itseopiskelu , valmistautuminen kontaktitunneille (30%), suullinen tentti + esitelmät (35 %) ja kirjalliset tehtävät (35 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - 3 op: kontaktiopetus 24 h, opiskelijan muu työmäärä 57 h

  - 6 op: edellisen lisäksi kontaktiopetus 4 h, itseopiskelu 77 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-6035 Landeskunde (o,w).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6032 Deutsch 5 - työelämän viestintää tai LC-6033 Deutsch 6 - työelämän viestintää tai LC-6350 Saksa 5 tai LC-6360 Saksa 6 tai  LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a tai LC-6122 Liike-elämän saksaa 2b tai LC-6131 Liike-elämän saksa 3a tai vastaavat taidot