Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat keskustella sujuvasti erilaisissa työ- ja arkielämän tilanteissa tilanteissa
- osaat pitää esitelmiä
- osaat kirjoittaa erilaisia laajempia tekstejä
- ymmärrät saksankielisten maiden kulttuuria ja niiden eroja

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.09.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Kudel

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Caren Schröder, Hans-Joachim Schulze

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso B2

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

saksa

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen vahvistaminen, esitelmien pitäminen ja omasta alasta kertominen, vaativampien rakenteiden harjoittelu, vierailuja saksankielisiin tilaisuuksiin yliopiston ulkopuolelle. Aihepiirejä mm. työelämä, ympäristö ja kestävä kehitys, opiskelu, kulttuuri ja maantuntemus, talouselämä, tekniikka

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, valmistautuminen tunneille, itsenäinen työskentely, kirjoitustehtäviä

  Aktiivinen osallistuminen ja kirjoitustehtävät 50% sekä esitelmä ja suullinen koe 50%

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (kontaktiopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaalit MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit LC-6034 Technisches Deutsch tai LC-6131 Liike-elämän saksaa 3a

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-6033 Deutsch 6- työelämän viestintää tai LC-6360 Saksa 6 tai LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a tai LC-6122 Liike-elämän saksaa 2b tai vastaavat tiedot

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information