Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kevyt kosketus venäjän kieleen. Kurssin suoritettuasi pystyt lukemaan venäjäksi kirjoitettua tekstiä (myös kaunokirjaimin), tutustut venäjän kielelle luontaiseen intonaatioon, osaat käyttää joitakin keskeisimpiä kohteliaisuusfraaseja ja tunnet pääosan peruslukusanoista.

Laajuus: 1

Aikataulu: 19.04.2021 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

0

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Venäjän kielen kirjaimet ja äänteet, intonaatio, kohteliaisuusfraasit, kysymyssanat ja lukusanat

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Itseopiskelukurssi
  Verkkokurssi
  Arviointi perustuu yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Verkkotyöskentely 25 h
  2. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti 2 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkkomateriaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8001 Venäjän alkupalat (itseopiskelukursssi).

   

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Esitietoa ei tarvita.