Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat toimia asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden esimerkiksi Venäjälle suuntautuvan liikematkan tavallisimmissa asiointitilanteissa. Uskallat keskustella tavanomaisista aiheista myös erityisemmin valmistautumatta, osaat havainnoida ja hyödyntää lukemaasi tai kuulemaasi sekä selittää asioita omin sanoin. Osaat laatia yhteistyön alkuvaiheeseen liittyviä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Irina Rautio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso: B1.1 Tavoitetaso: B1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

venäjä ja apukielenä on suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita ja niihin kuuluvaa maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta
  Kirjalliselle viestinnälle ominaisia rakenteita
  Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä tekstejä
  Kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 1-6 ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8244 Liike-elämän venäjää 4.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-8555 Venäjä 5 tai vastaavat tiedot