Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja työnkuvastasi esimerkiksi työhaastattelussa. Osaat havainnoida lukemaasi tai kuulemaasi ja hankkia sekä yhdistellä itsenäisesti tietoa eri lähteistä. Osaat laatia suullisen esityksen esimerkiksi yrityksen toiminnasta ja tehdä sen tueksi helposti ymmärrettäviä kirjallisia havaintoaineistoja sekä vastata kuulijoiden tekemiin kysymyksiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 20.04.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Irina Rautio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso B1 Tavoitetaso B2.1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

venäjä ja apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita ja niihin kuuluvaa maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta.
  Kirjalliselle viestinnälle ominaisia rakenteita
  Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia tekstejä
  Kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Lähiopetus 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 7-12, kurssilla jaettava lisäaineisto sekä verkkomateriaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8245 Liike-elämän venäjää 5.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  LC-8566 Venäjä 6 tai vastaavat tiedot