Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi olet vahvistanut asiakielessä käytettävien rakenteiden hallintaa ja oppinut soveltamaan niitä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Ymmärrät laajalle yleisölle suunnattuja asiatekstejä ja osaat referoida niitä. Pystyt toimimaan venäläisessä omaan työhösi liittyvässä toimintaympäristössä asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden.

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.03.2021 - 06.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Valeria Seraya-Rautaneva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Lähtötaso B2 Tavoitetaso C1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

venäjä

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Asiakielen keskeisiä rakenteita, argumentointi, syy- ja seuraussuhteiden ja tarkoituksen ilmaiseminen
  Työelämään liittyviä viestintätilanteita ja niihin kuuluvaa maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta
  Erityyppisiä työelämään liittyviä ajankohtaisia tekstejä
  Aitojen tilanteiden mallintamista sekä kirjallisesti että suullisesti

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kurssiin kuuluu erilaisten liikekirjeiden kirjoittaminen. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.                         

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Lähiopetus: luennot 24 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 53 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin LC-8462: Russkaja delovaja kommunikatsija dlja russkojazytshnyh B.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai sivistyskieli on venäjä.