Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä helpohkoista ruotsinkielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.
 • Pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi työelämään liittyvissä ja erilaisissa asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.
 • Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.09.2020 - 02.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Liisa Wallenius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi ja suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat ja sähköposti
  • oman alan sanastoon tutustuminen
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • arviointi perustuu niin aktiivisuuteen kuin suullisen ja kirjalliseen taitoon
  • arviointi: hyväksytty/hylätty

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 4 - 46 h, itsenäinen työskentely 62 - 104 h.

  Kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella toteutustavan mukaan.

  Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali opettajan ohjeiden mukaisesti

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin opinnoissa. Pistemäärä ruotsin lähtötasotestissä 16-24.

  Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma Arts".

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information