Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

 • osaat kirjoittaa selkeää, jäsenneltyä ja oikeakielistä tutkimustekstiä
 • pystyt kirjoittaessasi huomioimaan tekemäsi taiteellisen, produktiopainotteisen tai tieteellisen opinnäytteen erityispiirteet
 • osaat antaa ja hyödyntää palautetta osana tutkimustekstin tuottamista.

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jepa Piirainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

C2 tai yli. Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielisen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille.

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • tieteellinen kirjoittaminen osana tutkivaa työprosessia
  • tutkimuksellinen lukutaito, lähteiden käyttö ja viittauskäytänteet
  • argumentaatio tutkimustekstissä
  • tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät teemat
  • taideteollisen alan tieteellisten tekstien erityispiirteet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus harjoituksineen, tutkielmatekstin kirjoittaminen ja sen muokkaaminen vertais- ja opettajapalautteen pohjalta, toisen opiskelijan tekstin kommentointi tekstipajassa

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus ja ryhmätyöskentely 24 h + tekstipajatyöskentely 8 h + itsenäinen työskentely 49 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan oppitunnilla ja Mycoursesissa jakamat materiaalit, valittu akateemisen kirjoittamisen kirjallisuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information