Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämän ja omaan erikoisalaasi yritysviestintään liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, esim. sähköpostiviestinnästä ja småprat -tilanteista.

- Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämään liittyvistä eri asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla.

- Ymmärrät ruotsinkielisiä, myös omaan alaasi liittyviä tekstejä yleisellä tasolla.

- Kurssin ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.10.2020 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1 - B2 

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämään ja yritysviestintään liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • oman alan sanasto
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • kirjallinen koe (50 % arvosanasta)
  • suullinen koe (50% arvosanasta)

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kontaktiopetustunnit 4 - 36 h
  • Kontaktiopetuksen tuntimäärä voi vaihdella kurssin toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja ja intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja ja kahden periodin pituisia kursseja.
  • Itsenäinen työskentely, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kokeet 45-77 h
  • Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.
  • Tämä kurssimuoto on kahden periodin pituinen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan ohjeiden mukaisesti

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Pistemäärä kielitestistä vähintään 25 pistettä yhden periodin kurssille sekä verkkokurssille. 
  2. Pistemäärä kielitestistä noin 16-24 pistettä kahden periodin kurssille.
  3. Flexsvenska-kurssilla ei kielitestin pistemäärä ole olennainen.
  4. Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma BIZ".