Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämän ja omaan erikoisalaasi yritysviestintään liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, esim. sähköpostiviestinnästä ja småprat -tilanteista.

- Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämään liittyvistä eri asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla.

- Ymmärrät ruotsinkielisiä, myös omaan alaasi liittyviä tekstejä yleisellä tasolla.

- Kurssin ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.09.2020 - 13.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hanna Husu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taija Votkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Tavoitetaso: B1 - B2 

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

ruotsi, apukielenä suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • työelämään ja yritysviestintään liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • oman alan sanasto
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • kirjallinen koe (50 % arvosanasta)
  • suullinen koe (50% arvosanasta)

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Kontaktiopetustunnit 4 - 36 h
  • Kontaktiopetuksen tuntimäärä voi vaihdella kurssin toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja ja intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja ja kahden periodin pituisia kursseja.
  • Itsenäinen työskentely, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kokeet 45-77 h
  • Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.
  • Tämä kurssimuoto on kahden periodin pituinen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opettajan ohjeiden mukaisesti

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Pistemäärä kielitestistä vähintään 25 pistettä yhden periodin kurssille sekä verkkokurssille. 
  2. Pistemäärä kielitestistä noin 16-24 pistettä kahden periodin kurssille.
  3. Flexsvenska-kurssilla ei kielitestin pistemäärä ole olennainen.
  4. Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "ruotsin lähtötasotesti + oma koulutusohjelma BIZ".

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information