Kursbeskrivning MAA-A1001 - Affärsjuridikens grunder.pdfKursbeskrivning MAA-A1001 - Affärsjuridikens grunder.pdf

Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalle saa peruskäsityksen liikejuridiikasta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 15.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Ekroos

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pia Björkwall

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: ruotsi

Suorituskielet: ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    REC-E4030; REC-E4800

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

    16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information