Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Osaa geodesian, fotogrammetrian ja laserkeilauksen tiedonkeruun perusteet, vertausjärjestelmät ja georeferoinnin
 • Tuntee sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen kuvanmuodostuksessa
 • Tuntee eri passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit, ajoneuvot jne.
 • Ymmärtää ympäristödatan mittausjärjestelmien ja sensoreiden kalibroinnin merkityksen ja tuntee eri kalibroinnin menetelmät
 • Osaa muokata ja ehostaa ympäristöstä kerättyä kuva-aineistoa
 • Osaa yhdistää ympäristöaineistoja toisiinsa koordinaatistomuunnosten, karttaprojektioiden ja geoidimallien avulla
 • Osaa käyttää sähkömagneettista säteilyä kuvilla näkyvien ympäristön kohteiden visualisointiin ja luokitteluun
 • Osaa valmistaa kolmiulotteisen mallin yksinkertaisesta ympäristökohteesta tiedonkeruun eri keinoilla
 • Osaa hahmottaa kartoitusprosessin kokonaisuutena, ja sen eri vaiheet tiedonkeruusta ympäristömalliksi
 • Tiedostaa ympäristön havainnoinnin merkityksen käynnissä olevien elinympäristön ja Maan muutosten sekä energian kiertokulun seurannassa

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2021 - 04.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Antero Kukko

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antero Kukko, Maaria Nordman, Miina Rautiainen, Petri Rönnholm, Matti Vaaja, Matti Vaaja, Martin Vermeer, Martin Vermeer

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään teoriassa ja käytännössä 3D tiedonkeruumenetelmiin, kuten geodeettisiin ja fotogrammetrisiin mittauksiin sekä laserkeilaukseen. Lisäksi opitaan ympäristön tilan ja maankäytön havainnointimenetelmiä kaukokartoituksen keinoin. Instrumenteista käydään läpi passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit ja ajoneuvot. Kurssilla opitaan myös perusteet mittausjärjestelmien kalibroinnista sekä erilaisten aineistojen ja instrumenttien georeferoinnista ja siihen liittyvästä reaaliaikaisesta tai jälkilaskennalla tapahtuvasta paikannuksesta ja navigoinnista halutussa referenssijärjestelmässä. Lisäksi perehdytään sähkömagneettisen säteilyn perusteisiin ja kohteen heijastavuuksien perusteella tapahtuvaan kuvasisällön luokitteluun kaukokartoituksen keinoin. Kuvamateriaalin käsittelyssä sovelletaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita. Ei-sähkömagneettisia mittausmenetelmiä, kuten gravimetriaa, magnetometriaa ja kaikuluotausta, sekä niiden sovelluksia kuvataan yleisellä tasolla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti ja harjoitukset, osin ryhmätöinä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Erikseen ilmoitettava materiaali

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENY-C2005 Geoinformation in Environmental Modelling

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information