Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu ihmisen ja maiseman vuorovaikutuksen historian keskeisiin vaiheisiin ja ilmiöihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa tarkastella maisema-arkkitehtuuria sen historiallisessa kontekstissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan ja kirjoittamaan aiheesta perustellusti ja selkeästi ja ymmärtää puutarhataiteen ja maisema-arkkitehtuurin historiallisen jatkumon.

Laajuus: 4

Aikataulu: 15.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Julia Donner, Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2020-21.12.2112):

Opettaja tavattavissa opetuksen yhteydessä ja tavoitettavissa sähköpostilla: julia.donner@aalto.fi.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydään läpi Euroopan puutarhataiteen historian päävaiheet ja keskeiset esimerkkikohteet antiikista 1900-luvulle sekä Kiinan ja Japanin puutarhataiteen erityispiirteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu luennoista ja niihin liittyvistä tiedonhaku- ja kirjoitustehtävistä. Tarkemmat tiedot kurssin työtavoista ja suorittamisesta sekä arvosteluperusteista löytyvät kurssin MyCourses-sivulta.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin arviointiin vaikuttavat kurssin aikana tehtävä harjoitustyö sekä tuntiaktiivisuus. Harjoitustyöstä annetaan henkilökohtainen kirjallinen palaute. Lisätietoa kurssin etusivulla ja tieteellisen kirjoittamisen osiossa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 36 h (luennot, tuntitehtävät), itsenäistä työskentelyä 72 h, yhteensä 108 h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana jaettava materiaali.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssin mycourses-alusta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1007 (osin)

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi - ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. Kurssin mycourses -alusta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. Kurssin mycourses -alusta.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. Kurssin Mycourses -alusta.