Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa maisema-arkkitehtuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita sekä tuntee niiden taustahistoriaa. Kurssin suorittanut pystyy keskustelemaan ja kirjoittamaan nykyajan maisema-arkkitehtuurista perustellusti ja ammattimaisesti sekä osaa etsiä alan lähiajan historiasta vertailukohtia ja innoitusta omaan työhönsä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jyrki Sinkkilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jyrki Sinkkilä

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.08.2020-21.12.2112):

Prof. Jyrki Sinkkilä jyrki.sinkkila@aalto.fi, vastaava opettaja / luennot, kurssisuoritukset

Maisema-arkkitehti MARK Aapo Pihkala aapo.pihkala@aalto.fi, tuntiopettaja / harjoitustyöt


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä maisema-arkkitehtuurissa ja luo yleiskatsauksen alan kansainväliseen kehitykseen 1800-luvun jälkipuolelta 2000-luvulle.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Luennot käsittelevät maisema-arkkitehtuurin yleisiä kehityslinjoja (etupäässä länsimaissa) ja alan kehittymistä eri maissa,
  • Tunti- ja viikkotehtävät harjoittavat analysoimaan, tulkitsemaan ja arvottamaan maisema-arkkitehtuurin teoksia.
  • Seminaariesitelmissä perehdytään 2000-luvun maisema-arkkitehtuurin keskeisiin suunnittelukohteisiin eri maissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu luennoista, tuntitehtävistä, kirjoitusharjoituksesta sekä seminaariesitelmästä. Tarkemmat tiedot kurssin työtavoista ja suorittamisesta sekä arvosteluperusteista löytyvät MyCourses sivulta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Läsnäolo 75 % opetustilaisuuksista edellytys kurssisuoritukselle, poissaolot korvataan ylimääräisillä kirjoitustehtävillä.

  Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Loppuarvosanasta muodostuu 50 % seminaariesitelmistä ja 50 % kirjoitustehtävistä. Arviointikriteerit esitellään kurssin kuluessa. Harjoitustyön tai sen osasuorituksen palauttaminen myöhässä vaikuttaa arvosanaan. Kurssilla on kaksi jälkipalautuspäivää:

  • myöhässä mutta 18.1.2021 mennessä palautettujen töiden loppuarvosanaa laskee yhdellä numerolla
  • 8.2.2021 mennessä palautettavan työ arvosanaa laskee kahdella numerolla.

  Opettaja voi myös harkintansa mukaan hyväksyä keskenjääneen opintosuorituksen, mutta työn keskeneräisyys alentaa arvosanaa ja vähentää opintosuorituksen opintopisteitä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta noin 27 tuntia (luennot, tuntitehtävät, seminaarit), itsenäistä työskentelyä 54 tuntia (seminaariesitelmän valmistelu, aineistoon perehtyminen, kirjoittaminen), yhteensä 81 tuntia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin laajuus, 3 op = 3 x 26,6 = n. 80 h, jakautuu

  seuraavasti (läsnäolo 75 % opetustilaisuuksista):

   

  • Luennot

   

  10 h

  • Tuntitehtävät

   

  7 h

  • Seminaaritilaisuudet

   

  10 h

   

  53 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana jaettava materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1007 Maisema-arkkitehtuurin historia (1900-2000-lukuja koskevilta osin)

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information