Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla opiskelija tutustuu maisemaan, maisema-arkkitehtuuriin ja sen eri näkökulmiin; luonnontekijöihin, maiseman arkkitehtuuriin ja maiseman kulttuuriseen merkitykseen. Opiskelija hahmottaa maiseman ja maisema-arkkitehtuurin roolin ihmisen ja luonnon prosessien yhteensovittamisessa ja kestävien ympäristöjen suunnittelussa. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 12.01.2021 - 23.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Emilia Weckman

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emilia Weckman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yleiskuva maisema-arkkitehtuurista ja maiseman suunnittelun lähtökohdista. Pieni suunnittelutehtävä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitustyöt. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses -sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 27 tuntia= noin 50% (luennot, harjoitukset palautetilaisuudet) itsenäistä opiskelua 27 tuntia = noin 50%, yhteensä 54 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information