Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa kokonaiskuvan maisema-arkkitehdin työkenttään kuuluvasta ympäristölainsäädännöstä ja ympäristöhallinnosta. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ympäristöoikeudellista ajattelua ja ympäristöhallinnon rakenteita. Hän tuntee lainsäädännön pääpiirteet ja osaa hakea siihen liittyvää tietoa sekä hahmottaa ympäristölainsäädännön kytkeytymisen maisema-arkkitehdin työkenttään, erityisesti maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2021 - 11.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lea Halonen, Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakson aikana perehdytään luentojen ja soveltavien harjoitustöiden muodossa maisema-arkkitehtien työkenttään kuuluvaan ympäristölainsäädäntöön ja ympäristöhallintoon. Kurssilla käsitellään erityisesti maankäyttö- ja rakennuslakia sekä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustehtävät, oppimispäiväkirja. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 25 tuntia (luennot, harjoitukset), itsenäistä opiskelua 56 tuntia (harjoitustyöt), yhteensä 81 tuntia. Kurssi on pääosin verkkokurssi.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana jaettava materiaali

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information