Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt erityistä asiantuntemusta vaativaan suunnittelutehtävään.

Opiskelija osaa hankkia aihepiiriin liittyvää taustatietoa sekä osaa laatia yleis- ja osasuunnitelmia ja selvityksiä. Opiskelija kokee vaativan suunnittelutehtävän positiivisena haasteena, joka vaatii henkilökohtaista paneutumista.

Laajuus: 10

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jyrki Sinkkilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jyrki Sinkkilä

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.08.2020-21.12.2112):

Jyrki Sinkkilä, professori - vastaava opettaja (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Sarianna Salminen, maisema-arkkitehti MARK, tuntiopettaja

Janne Saario, maisema-arkkitehti MARK, tuntiopettaja

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi syventää maisema-arkkitehtonisia suunnittelijataitoja. Projektityöt perehdyttävät taiteellisesti, arkkitehtonisesti, toiminnallisesti tai teknisesti vaativien kohteiden suunnitteluun. Kurssin teemat ja aihepiirit vaihtelevat vuosittain, ne voivat vaihdella hautausmaista huvipuistojen suunnitteluun.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyn 2020
  studion teemana ovat lapsen ja leikin ympäristöt. Kurssilla eläydytään ja harjaannutaan
  suunnittelemaan monipuolisia ja -ulotteisia toimintaympäristöjä ja paikkoja,
  joiden maisema-arkkitehtuuri jaksaa kiinnostaa vaativaa käyttäjää: lasta ja
  lapsenmielistä. Kohteena on Helsingin kaupunki. Tarkoituksena on tutkia lapsen mielikuvitusta kiehtovia kaupunkitiloja,
  jotka olisivat samalla kertaa sallivia, aktivoivia ja turvallisia. Aiheeseen
  paneudutaan poikkialaisesti tutustumalla myös varhaiskasvatuksen, ympäristöpsykologian
  ja liikuntatieteen, taide- ja leikkiterapian, kulttuurihistorian tutkimukseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi koostuu luennoista, tuntitehtävistä, suunnitteluharjoitustehtävästä, arviointitilaisuuksista sekä oppimispäiväkirjasta. Tarkemmat tiedot kurssin työtavoista ja suorittamisesta sekä arvosteluperusteista löytyvät MyCourses sivulta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi koostuu osasuorituksista (ks. alla).
  Studiokurssin minimiopintopistemäärä on 10 op, joka koostetaan henkilökohtaisen
  työohjelman mukaisesti alla olevasta. Kurssin voi suorittaa myös MAR-E1017
  Maisema-arkkitehtuurin erikoistyönä vaihtelevan laajuisena (3-9 op) kokonaisuutena
  erikseen sovittavan, henkilökohtaisen työohjelman mukaisesti.

  • luennot, seminaarit & workshopit, 1 op
  • tunti- ja viikkotehtävät, 2 op
  • suunnitteluharjoitustyö, 6-10 op
  • oppimispäiväkirja, 1-2 op

  Tarkemmat ohjeet löytyvät MyC:ssa kurssin etusivulta kohdasta KURSSIOHJELMA. Kurssin viikottainen aikataulu ja ohjelma päivittyy MyC:n etusivulla.

  Kurssi
  arvostellaan numeroin 1-5. Studiokurssilla
  70 % arvosanasta muodostuu tehdyn harjoitustyön perusteella, 30 %
  loppuarvosanasta tulee oppimispäiväkirjan perusteella. Tunti- ja
  viikkotehtäviä ei arvostella. Arvosteluperusteet löytyvät alla olevista
  linkeistä

  Harjoitustyön tai oppimispäiväkirjan
  palauttaminen myöhässä vaikuttaa arvosanaan. Kurssilla on kaksi
  jälkipalautuspäivää:

  • myöhässä mutta 16.1.2021 mennessä palautettujen töiden loppuarvosanaa
   laskee yhdellä numerolla
  • 8.2.2021 mennessä palautettavan työ arvosanaa laskee kahdella
   numerolla.

   Opettaja voi myös harkintansa mukaan hyväksyä
  keskenjääneen opintosuorituksen, mutta työn keskeneräisyys alentaa arvosanaa ja
  vähentää opintosuorituksen opintopisteitä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 50 tuntia (luennot, tuntitehtävät, harjoitukset, seminaari- ja palautetilaisuudet), itsenäistä työskentelyä 220-350 tuntia (suunnitteluharjoitustyö ja siihen liittyvä tutkielma, oppimispäiväkirja), yhteensä 270-400 tuntia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Esimerkkejä kurssikuormittavuudesta:

   Studiolaajuus (10 op) / MAR-E1029

  • Laajuus:                 10 op = 10 x 26,7 h = 267 h
  • Kesto:                     15 viikkoa 
  • Työmäärä:             lähes 18 h / viikko, n. kaksi ja puoli työpäivää viikossa, joista 
  - ohjattua opetusta (25 %): luennot + tuntitehtävät + harjoitustyöt yht. 67 h (jos läsnäolo 100 %)
  - itsenäistä työskentelyä (75 %) / suunnittelutyö + oppimispäiväkirja: n.14 h / viikko / yht. 200 h


  Erikoistyö (3 op) / MAR-E1017

  • Laajuus:                 3 op = 3 x 26,7 h = n. 80 h
  • Kesto:                     15 viikkoa 
  • Työmäärä:             Runsaat 5 h / viikko  

  - luennot + tuntitehtävät + kritiikkitilaisuudet n. 5h /viikko (jos läsnäolo 100 %)

  - itsenäistä työskentelyä / oppimispäiväkirja yht. 15h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava aineisto.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-E1008

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-C1006 Maisema ja kaupunki / MA-94.1217 Julkinen ulkotila tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  8. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  9. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  10. muut opiskelijat

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla on ennakkotehtävä, joka julkaistaan MyCoursessa 24.8. ja palautetaan viimeistään 4.9. klo 18.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso on mahdollista suorittaa myös suppeammassa laajuudessa MAR-E1017 Maisema-arkkitehtuurin erikoistyönä erikseen sovittavalla tavalla.

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla on ennakkotehtävä, joka julkaistaan MyCoursessa 24.8. ja palautetaan viimeistään 4.9. klo 18.