Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa soveltaa maiseman strategisen suunnittelun, hoidon ja suojelun menetelmiä. Opiskelija osaa laatia maiseman kehittämiseen, hoitoon ja suojeluun liittyviä suunnitelmia ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää maiseman sosio-ekologisia prosesseja ja niihin vaikuttavia maiseman hallinnan sekä hoidon ohjauskeinoja

Laajuus: 10

Aikataulu: 11.01.2021 - 24.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään maiseman muutosprosessien arviointiin ja ohjaamiseen sekä maiseman arvojen vaalimiseen. Opintojaksolla tutustutaan maiseman hoidon ja suojelun keinoihin, toimijoihin ja vaikutuksiin. Kurssi painottuu hoito- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 60 tuntia (luennot, harjoitukset), itsenäistä työskentelyä 210-340 tuntia (harjoitustyöt), yhteensä 270-400 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-E1021 Kulttuurimaiseman hoito ja suojelu, studio ja MA-94.3344 Kulttuurimaiseman hoito ja suojelu

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information