Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa soveltaa maiseman strategisen suunnittelun, hoidon ja suojelun menetelmiä. Opiskelija osaa laatia maiseman kehittämiseen, hoitoon ja suojeluun liittyviä suunnitelmia ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää maiseman sosio-ekologisia prosesseja ja niihin vaikuttavia maiseman hallinnan sekä hoidon ohjauskeinoja

Laajuus: 10

Aikataulu: 11.01.2021 - 24.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.12.2020-21.12.2112):

Ranja Hautamäki

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään maiseman muutosprosessien arviointiin ja ohjaamiseen sekä maiseman arvojen vaalimiseen. Opintojaksolla tutustutaan maiseman hoidon ja suojelun keinoihin, toimijoihin ja vaikutuksiin. Kurssi painottuu hoito- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ohjattua opetusta 60 tuntia (luennot, harjoitukset), itsenäistä työskentelyä 210-340 tuntia (harjoitustyöt), yhteensä 270-400 tuntia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MAR-E1021 Kulttuurimaiseman hoito ja suojelu, studio ja MA-94.3344 Kulttuurimaiseman hoito ja suojelu

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. kurssisuunnitelma mc-etusivulla