Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee perustiedot immateriaalioikeuksista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa. Opiskelija tietää pääpiirteissään alan keskeisen terminologian, hallitsee tiedonhaut sekä osaa laatia patenttihakemuksen. Opiskelija tietää perustiedot alan rahoituksesta, teknologialiiketoiminnasta, toimijoista sekä elinkeinoelämän keskeisistä toimijoista (mm. yritykset, viranomaiset).

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2021 - 07.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Kuosmanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kuosmanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään keksintöjen ja liikeideoiden suojaamismahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Patentti, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeus, toiminimi ja suoja sopimatonta menettelyä vastaan. Työsuhdekeksinnöt ja keksinnöt korkeakouluissa. Riitakysymykset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Patenttihakemuksen laadinta. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentotyyppistä opetusta 18 h
  Harjoituksia (henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä 6 h
  Demonstraatioita 1 h
  Omakohtaista opiskelua 18 h
  Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kon-41.5167 Patentit

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information