Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kuljetuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä maalla,  merellä että ilmassa liittyvät keskeiset käsitteet, suunnittelun kannalta oleelliset ilmiöt ja lainalaisuudet sekä perustiedot käytetyistä laskentamalleista ja menetelmistä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2021 - 02.06.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jani Romanoff

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jani Romanoff

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.03.2021-21.12.2112):

jani.romanoff@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuvataan  henkilö- ja tavaraliikenteessä käytetyt kuljetusvälineet ja niiden kehitysnäkymiä sekä kuljetusjärjestelmiin liittyviä liikenneväyliä,  terminaaleja ja kuljetusvälineiden käytön taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Kurssilla käsitellään kuljetusvälineiden fysikaalisia toimintaperiaatteita, rakenteita ja voimalaitteita. Esitellään alan kotimainen teollisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyö 50%, tentti 50%

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosanarajat

  <50%=0

  50-59%=1

  60-69%=2

  70-79%=3

  80-89%=4

  90-100%=5

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento: 22h

  Harjoitustyö: 80h

  Materiaalit: 22h

  Tentti: 3h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomoniste

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentokalvot

  Valitut artikkelit

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin Kul-24.3000 Kuljetusvälitekniikan perusteet

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä