Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee työlainsäädännön keskeiset kohdat
 • pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua
 • osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • sekä asiantuntijan että esimiehen roolissa
 • pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa
 • ymmärtää, millainen hän on itse ryhmässä

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.12.2020 - 15.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Christa Uusi-Rauva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet:

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus: 15 tuntia; pakollinen läsnäolo

  Harjoitustyöt: 39 tuntia

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20C00201 Working life skills of experts and team leaders

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ennakkovaatimuksia.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information