Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella Fourier-muunnosten keskeiset ominaisuudet
- laskea helppoja Fourier-muunnoksia käsin
- yhdistää Fourier-muunnosten teorian signaalinkäsittelyn käytännön ongelmiin
- käyttää tietokonetta todellisten signaalien Fourier-analyysissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 19.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Turunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Fourier-integraali, Fourier-sarja, diskreetti Fourier-muunnos ja FFT.
  Ikkunoitu Fourier-muunnos ja spektrogrammi.
  Sovellukset signaalinkäsittelyyn.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot, harjoitukset, tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24+24 (4+4).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit Mat-1.1131, Mat-1.1331, Mat-1.1531, Mat-1.1631, MS-C1421.

  Yhdessä joko kurssin MS-C1340/MS-C1342 tai kurssin MS-C1300 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1230.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, MS-A00XX Matriisilaskenta.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information