Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee riskianalyysin keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä teknisten järjestelmiä koskevissa tarkasteluissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ahti Salo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ahti Salo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.12.2020-21.12.2112):

Luennoitsijana toimii TkT Jan-Erik Holmberg (jan-erik.holmberg@aalto.fi)

Assistenttina toimii DI Juho Roponen (juho.roponen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi perehdyttää riskinalyysin keskeisimpiin menetelmiin ja antaa valmiudet soveltaa niitä erilaisten teknis-taloudellisten järjestelmien riskitarkasteluissa (ml. riskien tunnistaminen ja arviointi, riskienhallintatoimenpiteiden vertailu ja priorisointi, riskiviestintä). Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa vikapuut, syy-seuraus-kaaviot sekä todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi. Kurssilla perehdytään myös todennäköisyyksien estimointiin sekä asiantuntija-arvioiden että tilastollisten menetelmien pohjalta. Luennot ja laskuharjoitukset sisältävät riskianalyysien laatimista ja käyttöä havainnollistavia esimerkkejä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti ja harjoitustyöt

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus 48 h, läsnäolo ei ole pakollista
  Harjoitustyöt 20h 
  Itsenäinen työskentely 60h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  M. Modarres: Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools and Trends; Bilal M. Ayyub: Risk Analysis in Engineering and Economics

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentokalvot ja -materiaalit, harjoitustehtävät ratkaisuineen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mat-2.3117 Riskianalyysi

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä