Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:
 • käyttää malleja ja prototyypejä ajattelun apuvälineenä
 • pystyy perustelemaan soveltuvat prototypointimenetelmän erityyppisiin ongelmiin  
 • on harjaannuttanut käden ja silmän koordinaatiota materiaalin käsittelyssä rakentamallla käsin mallin, jossa on vapaamuotoisia pintoja ja detaljeja
 

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.04.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Teppo Vienamo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teppo Vienamo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 30.03.2021-21.12.2112):

Teppo Vienamo

Teppo.vienamo@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kursilla perehdytään muotoilun ja tuotekehityksen mallien ja prototyyppien käyttöön teoriassa ja tehdään harjoituksia eri materiaaleja ja menetelmiä käyttäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ekskursiot, demonstraatiot ja muu lähiopetus, ohjattu harjoitustyö, itsenäinen työskentely, kritiikit. 
   
  70% läsnäolo kontaktiopetuksessa, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustehtävien toteutus: materiaalin käsittely ja töiden viimeistely sekä kyky kommunikoida.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 18
  Studiotyöskentely 52
  Reflektio 11
  Yhteensä 81

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentosarja ja kirja Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides), Rob Thompson

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ennakkotietovaatimuksia

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetusajat eivät noudata Oodin merkintöjä. COVID19 rajoituksista johtuen pajatyöskentelyn ryhmäkokoja on pienennetty, joten ryhmä on jaettu kahteen osaan. Tämän takia työskentelyaikoja on jouduttu jatkamaan myös iltaan. 

  päiväaikatilapuuRyhmä
  19.4.ma15:15-172ZOOMA+B
  26.4.ma13:15-207R001+R008M001A
  3.5.ma13:15-207R001+R008B
  7.5.pe9:15-17:00 7R001+R008A
  10.5.ma13:15-207R001+R008B
  14.5.pe9:15-17:007R001+R008A
  17.5.ma13:15-207R001+R008M001B
  21.5.pe9:15-17:007R001+R008A
  24.5.ma9:15-207R001+R008B
  31.5.ma13-175ZOOMA+B