Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, kuinka solu- ja molekyylitason biologisia systeemejä voidaan kuvata fysikaalisista periaatteista lähtien

- pystyy käyttämään yksinkertaisia statistisia/termodynaamisia tarkasteluja solutason prosessien kuvauksessa

- tuntee keskeisiä solu- ja molekyylitason fysikokemiallisia prosesseja

- tuntee ja osaa arvioida entrooppisia voimia, jotka ovat tärkeitä solutason mekanismeissa

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2021 - 09.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Koskelainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Koskelainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Biologisten systeemien molekulaarinen rakenne, biofysiikan pituus-, voima- ja aikaskaalat, satunnaiskävely ja diffuusio, liike matalien Reynoldsin lukujen ympäristössä, entrooppiset voimat, varatut pinnat ja niiden vastaionijakaumat, molekulaariset moottorit, solujen kalvojännite.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kaksi välikoetta tai tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Luennot 24 h
  • Luentoihin valmistautuminen 6 h
  • Harjoitukset 24 h
  • Harjoitustehtävien itsenäinen ratkaiseminen 30 h
  • Välikokeet 6 h
  • Itsenäinen opiskelu, kertaus 43 h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Nelson, Biological Physics

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit BECS-C2101 ja Tfy-99.2262.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssia Tfy-99.2261 Fysiologia tai BECS-C2201 Fysiologia suositellaan

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information