Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa

- Selostaa sähkö- ja magneettikenttien syntymekanismit ja peruspiirteet

- Luetella kokeelliset sähkö- ja magnetismiopin lait

- Soveltaa vektorialgebraa sähkö- ja magnetismiopin kenttäteoreettiseen käsittelyyn

- Johtaa Maxwellin yhtälöt lähtien kokeellisista laeista

- Kirjoittaa Maxwellin yhtälöt eri muodoissaan

- Ratkaista sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliprobleemia lähtien Maxwellin yhtälöistä

- Kuvailla johtavaa, polarisoituvaa ja magnetoituvaa väliainetta kenttäteoreettisesti

- Lukea alan kirjallisuutta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2021 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Stenroos

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Stenroos

Kurssin yhteystiedot (voimassa 02.02.2021-21.12.2112):

Vastuuopettaja: Matti Stenroos
Kurssiassistentit: Aino Tervo, Ilkka Rissanen, Oscar Kaatranen

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  • Staattiset sähkö- ja magneettikentät tyhjössä ja väliaineessa, sähkömagneettinen induktio, Maxwellin kentänmuutosvirta
  • Maxwellin yhtälöiden johto, Maxwellin yhtälöt eri muodoissa
  • Sähkö- ja magnetostatiikan kenttä- ja potentiaaliongelmia
  • Johtavan, polarisoituvan ja magnetoituvan väliaineen kuvaus kentillä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suorittaminen: tentti, laskuharjoitukset, esseet. Laskuharjoitukset ja esseet muodostavat osan kurssin kokonaispisteistä, ja esseiden pitää olla hyväksytysti palautettu ennen kuin tenttiin voi ilmoittautua. Laskuharjoitus- ja esseesuoritukset ovat voimassa kurssin seuraavan opetuskerran alkuun saakka.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla oppiminen pohjautuu opiskelijan jatkuvaan työhön ja siitä saatavaan palautteeseen. Opiskelijan oletetaan joka viikko palauttavan määräaikaan mennessä

  1. Käsitetehtävä (pakollinen)
  2. Ratkaisut laskuharjoitustehtäviin (suositeltava).

  Kurssin lopussa on pakollinen tentti.


  Kokonaispisteet ja arvosana muodostuvat osasuoritusten skaalatusta summasta. Viime vuosina pisteytys on ollut

  • Tentti 24 pistettä
  • Laskuharjoitukset 9 pistettä
  • Käsitetehtävät 3 pistettä.

  Vuoden 2021 painotukset määritellään kurssin ensimmäisellä viikolla. Jos joudutaan pitämään etätentti, tentin painoarvoa saatetaan vähentää. Joka tapauksessa viikottaiset käsitetehtäväpalautukset ovat pakollisia.
  Yhden ajallaan palauttamatta jääneen koostetehtävän voi palauttaa rästipalautuksena viimeisellä kurssiviikolla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  24h luentoja, 12-24h laskuharjoituksia/muuta opetusta, 82-94h itsenäistä opiskelua (yhteensä 130h)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opiskelijan oletetaan tekevän kurssin parissa töitä n. 20 tuntia viikossa, alkaen ensimmäisestä viikosta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Griffiths: Introduction to Electrodynamics.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentokalvot, laskuharjoitustehtävät.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit BECS-C2102, Tfy-0.3141 ja Tfy-99.3226

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. vuoden sähkömagnetismin peruskurssi 1,5 vuoden matematiikan kurssit (vektorit, differentiaali- ja integraalilaskenta, osittaisdifferentiaaliyhtälöt)

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin toteutetaan etäopetuksena.

  Luennot ja harjoitukset pidetään Zoomissa. Lisäksi kurssilla on Zulip-kanava. Tehtävät palautetaan MyCourses-sivuston palautuslaatikoihin.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot: ti, ke 10-12
  Harjoitukset: to 10-12; pe 10-12 26.3. asti, 14-16 ke 31.3. , 10-12 pe 9.4.

  Tehtävien palautusaika: viikottain ti klo 10 (alkaen toisesta kurssiviikosta).
  Tentti pe 16.4. 13-16.