Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset ihmisen fysiologiset mekanismit ja niiden toimintaperiaatteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Koskelainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Koskelainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  hmisen fysiologisten mekanismien perusteet solu-, kudos- ja järjestelmätasolla. Biosähköisten ilmiöiden fysiologiaa, liikemekanismit, hermosto ja aistimekanismit, biologiset säätö- ja ylläpitojärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kolme välikoetta tai tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-opetus 30 h, välikokeet 3h, itsenäinen opiskelu 100 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  G. J. Tortora & S. R. Grabowski / G. J. Tortora & B. H. Derrickson : Principles of Anatomy and Physiology, John Wiley & Sons, Inc.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit BECS-C2201, Tfy-99.2261 ja Tfy-99.261.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information