Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa perusteet ihmisen mielen ja aivojen toiminnasta ja tietää miten alan tutkimusta voidaan soveltaa yhteiskunnan eri alueilla, mm. uusien teknologioiden kehittämisessä.

Laajuus: 4

Aikataulu: 09.09.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Synnöve Carlson

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Synnöve Carlson

Kurssin yhteystiedot (voimassa 10.08.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja on Synnöve Carlson. Yhteydenotot sähköpostitse: synnove.carlson@aalto.fi.

Kurssiassistentti on Virve Vuontela. Yhteydenotot sähköpostitse: virve.vuontela@aalto.fi.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi tarjoaa kaikille Aalto-yliopiston kanditason opiskelijoille näkemyksen modernista ihmisaivojen tutkimuksesta ja sen yhteyksistä tekniikkaan, lääketieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan, ja taiteeseen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi tarjoaa kaikille Aalto-yliopiston kanditason opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille näkemyksen modernista ihmisaivojen tutkimuksesta ja sen yhteyksistä tekniikkaan, lääketieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan, ja taiteeseen. Kurssin opettajat edustavat useita aivotutkimukseen liittyviä tutkimusaloja ja pyrkivät valottamaan tämänhetkistä ymmärrystä ihmismielen ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista oman alansa kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen aivotutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista selvittää ihmisen mielen ja käyttäytymisen taustalla olevaa aivotoimintaa.

  Kurssi on osa ABC:n (Aalto Brain Centre) toimintaa. ABC on Aalto-yliopiston strateginen aloite, jonka toiminta pohjautuu Perustieteiden korkeakoulun tutkimusryhmien vahvaan asiantuntemukseen mm. systeemisen, kliinisen ja kokeellisen neurotieteen sekä neuroteknologian, signaalianalyysin ja aivokuvantamisen aloilta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetukseen osallistuminen (vähintään 9 kertaa 12:sta tai 10 kertaa 13:sta), luentomateriaalin ja lisämateriaalin itsenäinen opiskelu ja hyväksytty lopputentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyllä 2020 kurssi järjestetään etäopetuksena käyttäen Zoom kokoussovellusta. Opetuskertoja on 12 ja opiskelijan tulee osallistua vähintään 9 opetuskertaan. Kurssi perustuu interaktiivisiin opetuskertoihin, opetuksiin perustuvien luentomateriaalien ja aiheisiin liittyvien oheismateriaalien itseopiskeluun, lyhyen (1 sivun pituisen) oppimispäiväkirjan laatimiseen luennoista, joihin opiskelija on osallistunut, sekä lopputentin hyväksyttyyn suorittamiseen. Opiskelija voi korvata yhden ylimääräisen poissaolon luentoon liittyvällä oppimispäiväkirjalla. Hän voi myös tuottaa laajemman (2-3 sivun pituisen) oppimispäiväkirjan valitsemastaan kurssin aiheesta ja hyväksytyllä suorituksella korottaa kurssiarvosanaansa yhdellä pisteellä. Opiskelijoita kannustetaan interaktioon opettajien kanssa esittämällä luennoilla kysymyksiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja seminaari 12-13 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lopputentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 12 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lyhyet oppimispäiväkirjat, ylimääräisen poissaolon korvaava laajempi oppimispäiväkirja, lopputentti.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja niihin liittyvä lisämateriaali

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentolyhennelmien pdf-tiedostot, aiheisiin liittyviä artikkeleita ja muuta opetusmateriaalia.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin BECS-C3001

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan syksyllä 2020 etäopetuksena käyttäen Zoom kokoussovellusta.

  Linkki Aivoaakkoset-kurssin Zoom-sessioihin lähetetään osallistujille sähköpostitse.

  Interaktion tehostamiseksi kurssilla käytetään Presemo-ohjelmaa, jonka avulla osallistujat voivat lähettää kysymyksiä opetuksen pitäjälle. Linkki Presemo-ohjelmaan annetaan kunkin luennon alussa. Luennon aikana oma mikrofoni + video pidetään suljettuina. Kommenttien ja kysymysten esittämisen ajaksi mikrofoni ja video laitetaan päälle.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  09.09.2020 - 11.12.2020


Description

Registration and further information