Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

1. osaa rakentaa matemaattisen mallin yksinkertaiselle fysikaaliselle systeemille käyttäen differentiaaliyhtälöitä sopivassa koordinaatistossa

2. osaa soveltaa yksi- ja kolmiulotteiseen liikkeeseen liittyviä käsitteitä

3. tuntee pyörimisliikkeeseen liittyvät käsitteet

4. osaa ratkaista vaimenevan harmonisen värähtelijän aikakehityksen

5. tuntee jaksolliseen- sekä aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet

6. osaa piirtää kuvaajan annetusta numeerisesta datasta ja tehdä yksinkertaisia käyräsovituksia

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 16.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jami Kinnunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jami Kinnunen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.08.2020-21.12.2112):

Luennoitsija:

 • Jami Kinnunen (jami.kinnunen@aalto.fi, Y409)

Assistentit:

 • Ella Paasio (ella.paasio@aalto.fi)
 • Helmi Iivarinen (helmi.iivarinen@aalto.fi)
 • Juha Savolainen (juha.2.savolainen@aalto.fi)
 • Tuomas Uusnäkki (tuomas.uusnakki@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liike, voima, liikemäärä, liike-energia. Pyörimismäärä, pyörimisen energia sekä hitausmomentti. Inertiaaliset- sekä epäinertiaaliset koordinaatistot, näennäisvoimat, Galilein suhteellisuusperiaate sekä Galilein muunnos. Jaksollinen liike, vaimeneva värähtely sekä aaltoliikkeen peruskäsitteet.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ei tarkennuksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmuodot: esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, loppukoe tai kotitentti.

  Arviointimenetelmät: esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt ja loppukoe tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suoritus koostuu seuraavista osista

  • luennot 2 x 2h / viikko (toteutettu etänä)
  • luentojen esitehtävät ennen kutakin luentoa (sähköiset Mycourses-tehtävät)
  • laskuharjoitukset 2h / viikko (salilaskarit, tehtävät sähköiset Mastering Physics-tehtävät)
  • ryhmälaskuharjoitukset 2h / viikko (toteutus osin etänä)
  • loppukoe (toteutus vielä auki)

  Kurssin arvosana koostuu kaikista osasuorituksista seuraavin painotuksin

  • esitehtävät, max 20 p
  • laskuharjoitukset, max 40 p
  • ryhmälaskuharjoitukset, max 20 p
  • loppukoe, max 20 p
  Kurssin läpäisy edellyttää vähintään puolta kokonaispistemäärästä (50p).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48h kontaktiopetusta

  70h itsenäistä opiskelua

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 24 h, esitehtävät 6h. Laskuharjoitukset 24h, ryhmätehtävät 12h. Loppukoe 4h. Itsenäinen opiskelu 50h.  

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Young & Freedman, University Physics with Modern Physics, 15th edition, Pearson 2019. Muu MyCourses-sivujen kautta jaettava lisämateriaali.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssikirjasta luvut 1-11 ja luku 14. Pois lukien kappaleet 7.3-7.5
  (konservatiiviset voimat), 9.5 (paralleeliaksiaaliteoreema) sekä
  10.3,10.4 (osia jäykän kappaleen liikkeestä). Lisäksi esitehtäviin  ja luentoihin liittyviä materiaaleja.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vastaavat kurssit PHYS-A1110/2110 Yliopistofysiikan perusteet.

  Osia kursseista Tfy-0.1061 Fysiikka 1 (4 op) ja Tfy-0.1062 Fysiikka 2 (4 op).

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Viikko 1: yksiköt, muuttujat, dimensioanalyysiä. Putoamisliike.

  Viikko 2: työ ja energia, systeemi+ympäristö. Elastisuusteoriaa.

  Viikko 3: kaksiulotteinen liike (heittoliike ja ympyräliike). Tasapaino.

  Viikko 4: pyörimisen energia, hitausmomentti, pyörimismäärä.

  Viikko 5: inertiaali- ja epäinertiaalikoordinaatistot. Galilein muunnos ja näennäisvoimat.

  Viikko 6: jaksollinen liike.


Description

Registration and further information