Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1. osaa tehdä kokeellisen fysiikan mittauksia ohjeistuksen mukaan,
2. osaa käyttää erilaisia mittalaitteita,
3. osaa soveltaa fysiikan teoriaa käytäntöön,
4. osaa käsitellä mittaustuloksia tieteellisellä tavalla ja esittää niitä taulukkoina ja graafeina,
5. osaa kirjoittaa kokeiden jälkeen selkeän ja johdonmukaisen mittausraportin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2020 - 23.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Mika Sillanpää, Juha Tuoriniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mika Sillanpää, Juha Tuoriniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan fysiikan ilmiömaailmaan itse tehtyjen mittausten ja saatujen tulosten analysoinnin avulla. Kurssiin kuuluu sekä kokeellisia että laskennallisia laboratoriotöitä, joiden aiheet tukevat ja täydentävät teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuoden luentokursseja.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratoriotyöt, kirjallinen raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laboratoriotyöt: 10 h

  Valmistautuminen laboratoriotöihin: 15 h

  Työn raportointi (selostukset + mittausraportit): 100 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan myöhemmin

 • Koskee tätä kurssikertaa:


SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus