Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää rakenteiden ja rakennusten toiminnan perusteet kuormia ja rasituksia kantavina kokonaisuuksina. Opiskelija tunnistaa sitkeiden ja hauraiden materiaalien eron merkityksen suunnittelussa ja rakenteiden luotettavuuden arvioinnissa sekä osaa arvioida kuormitusyhdistelmien merkityksen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa ratkaista palkkien ja pilarien alustavan mitoituksen sekä määrittää rakenteiden kaatumisvarmuuden. Kurssin perusteella opiskelija osaa hahmottaa rakennesuunnitteluun sisältyvän teknisen kokonaisuuden.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 19.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Esko Sistonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esko Sistonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 10.08.2020-21.12.2112):

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät: Esko Sistonen, Yliopistonlehtori, TkT


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakennesuunnittelun historiallinen tausta, rakenteiden kuormat ja yleisimmät materiaalit rakenteiden suunnittelussa, rakenteiden varmuustarkastelun perusteet, vetokestämättömät poikkileikkaukset, teräsbetonipoikkileikkaus, teräsbetoni-, puu- ja teräsrakenteisten palkki- ja pilarirakenteiden mitoituksen perusteet, esijännityksen merkitys rakenteissa ja kiinnityksissä, rakennuksen rungonsuunnittelun perusteet.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssiohjelma kurssin aloitussivulta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetus: Luennot, laskuharjoitukset, pakolliset kurssin aikana suoritettavat kotitehtävät, jotka antavat tenttioikeuden. Suoritus: tentti. Esitetetään tarkemmin kurssiesitteessä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssissa on 9 pakollista kotitehtävää, jotka arvostellaan asteikolla 1-4 p. Tenttiin osallistumisoikeuden saa, jos on saanut kotitehtävistä vähintään 50 % maksimipistemäärästä. Tenttioikeus on voimassa suoritettujen kotitehtävien perusteella 31.08.2021 asti. Jos kotitehtävistä saatu yhteenlaskettu pistemäärä on vähintään 75% maksimipistemäärästä, korotetaan tentin hyväksytysti läpäisseen kurssiarvosanaa yhdellä silloin, kun tentistä saatu arvosana on 1, 2, 3 tai 4. Korotusmenettelyä sovelletaan niissä tenteissä, jotka pidetään kurssin jälkeen akateemisen lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-opetus (20 t/15 %), laskuharjoitukset (20 t/15 %), itsenäinen työskentely (91 t/67 %), tentti (4 t/3 %). Yhteensä 135 t/100 %

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka (pakollinen),

  KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet (pakollinen),

  KJR-C2004 Materiaalitekniikka (suositeltava).

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetetus syksyllä 2020 järjestetään etänä: opetustapahtumat kurssisivustolla osiossa Zoom-tapaamiset.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssiohjelma kurssin aloitussivulta. 

Description

Registration and further information