Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää hankekehityksen ja konseptisuunnittelun tavoitteet ja menetelmät ja osaa alustavasti soveltaa niitä käytäntöön. osaa selittää rakennesuunnittelun keskeiset osatekijät. tuntee rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttäytymisen ja toiminnan perusteet. osaa selittää keskeiset sisäympäristön ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. tuntee palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet ja vaatimukset sekä pystyy arvioimaan niiden toteutumista suunnitteluvaiheessa. osaa selittää prosessit ja johtamiskäytännöt joiden avulla erilaisia järjestelmiä ja alajärjestelmiä johdetaan rakennushankkeissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Esko Sistonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esko Sistonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.02.2021-21.12.2112):

Opettajat:                                       

Luennot:
Esko Sistonen, Antti Peltokorpi, Simo Hostikka, Heidi Salonen, Olli Seppänen

Tietokone- ja laskuharjoitukset,
havaintoesitykset sekä kotitehtävät: Camilla Vornanen-Winqvist, Lauri
Mäki-Petäys

Muun muassa kurssisivustolla olevan Zoom-linkin kautta voi erikseen sovittuna olla opettajiin yhteydessä.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakentajan hanketyö: Hanke-, konsepti- ja arkkitehtuurisuunnittelu, rakennesuunnittelu ja -analyysi, rakennusfysiikka, sisäilma ja sisäympäristö, paloturvallisuus, tuotannon ja talouden prosessit, projektiesittelyt

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ydinainesanalyysi on esitetty ohjelmarungossa, joka löytyy kurssisivustolta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rakentajan hanketyön (ryhmätyö) painoarvo kurssin läpipääsyssä on  100 %.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiarviointi on esitetty ohjelmarungossa, joka löytyy kurssisivustolta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Luento-opetus, tietokoneharjoitukset, demonstraatiot, työskentely ryhmissä, itsenäinen työskentely, seminaari. Yhteensä 135 t/100 %

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kuormittavuus on esitetty ohjelmarungossa, joka löytyy kurssisivustolta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Määritellään myöhemmin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin kuudelle eri osa-alueelle on luotu omat kansiot, joissa oppimateriaali on esitetty.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  RAK-C3003 Tietoyhdennetty rakentaminen

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  RAK-C3006 Rakennetekniikan perusteet

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lisätiedot on esitetty ohjelmarungossa, joka löytyy kurssisivustolta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aikataulu on esitetty ohjelmarungossa, joka löytyy kurssisivustolta.