Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee rakennetun ympäristön talouden ja johtamisen peruskäsitteistön sekä tunnistaa rakennetun ympäristön keskeisiä ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Lisäksi opiskelija ymmärtää eri toimijoiden intressit ja toimintalogiikan sekä tiedostaa merkityksensä tulevaisuuden toimijana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 29.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Seppo Junnila

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Junnila

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.09.2020-21.12.2112):

Jani Laine

Kurssin vastuuopettaja jani.laine@aalto.fi

Eerika Janhunen

Kurssin koordinaattori eerika.janhunen@aalto.fi

Seppo Junnila

Kurssin vastuuprofessori seppo.junnila@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään rakennetun ympäristön toimijoihin, markkinoihin
  ja liiketoimintaympäristöön talouden ja johtamisen näkökulmasta. Kurssin keskeisenä teemana on kestävä kehitys.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla perehdytään rakennetun ympäristön toimijoihin, ilmiöihin ja liiketoimintaympäristöön talouden ja johtamisen näkökulmasta.

  Kurssin jälkeen opiskelija:

  o hallitsee rakennetun ympäristön talouden ja johtamisen peruskäsitteistön

  o tunnistaa rakennetun ympäristön keskeisiä ilmiöitä ja riippuvuussuhteita

  o ymmärtää eri toimijoiden intressit ja toimintalogiikan sekä yksityisellä että julkisella puolella

  o tiedostaa merkityksensä tulevaisuuden toimijana kestävän yhteiskunnan rakentamisessa

  Tieteellinen kirjoittaminen ja kriittinen ajattelu

  Kurssin jälkeen opiskelija:

  o hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja lähteisiin viittaamisen - erityisesti omien ajatusten erottamisen lähteistä opitusta

  o tarkastelee luontevasti asioita eri näkökulmista ja eri tahojen kannalta

  Työelämätaidot

  Kurssin jälkeen opiskelija:

  o osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää omaa työtään palautteen avulla


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja joko viikkotehtävät ja harjoitustyö tai tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi suoritetaan joko:

  1) VIIKKOTEHTÄVILLÄJAHARJOITUSTYÖLLÄtai

  2) TENTILLÄ

  Jos yrittää kumpaakin suoritustapaa, paremmat pisteet otetaan huomioon

  Sekä luennoilla käyminen että kurssikirjallisuuden lukeminen on suositeltavaa kummassakin tapauksessa

  Suorituspisteitä saa:

  oLuennoilla käymisestä (1p/luentokerta, enintään yhteensä 10p)
  oViikkotehtävistä (0-3p/viikkotehtävä, enintään yhteensä 15p)
  oTentistä (enintään 30p)
  oHarjoitustyöstä (enintään 15p)
  oKurssipalautteen antamisesta (1p)


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tarkemmat tiedot MyCoursesissa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  OSA-ALUE  Ajankäyttö - Arvostelu

  LUENNOT 18h - 0-10p

  KURSSIKIRJALLISUUS - 46h –

  TENTTI JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN - 70h - 0-30p

  VIIKKOTEHTÄVÄT (6kpl) JA HARJOITUSTYÖ - 70h - 0-30p

  YHTEENSÄ - 134h - 0-40p


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Maa-20.1125 Johdanto kiinteistöliiketoimintaan

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot Zoomin kautta. Luentoaktiivisuus mitataan läsnäolopisteitä varten.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositeltava suoritusajankohta 2. opiskeluvuosi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot Zoomin kautta. Luentoaktiivisuus mitataan läsnäolopisteitä varten.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot to ja pe klo 12:15-14:00 29.10. - 4.12.

  Tentti 15.12. & 4.2.