Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla luodaan edellytyksiä suunnittelijan persoonallisen muotokielen kehittymiselle.

Opiskelijalla on kurssin käytyään yleisnäkemys kalustemuotoilun konkretiasta tekniikan lajina, taiteellisesta ja muotoilullisesta ilmaisusta sekä materiaalituntemuksesta.   

Kurssilla opitaan 1:1 työpiirustusten perusteet  

 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2021 - 27.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan harjoitustöiden avulla kolmiulotteisen sommittelun soveltamiseen kalustesuunnittelussa: toiminnallisen ja rakenteellisen ajattelun vaikutukseen sommittelussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt ja niiden ohjaus, kritiikit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 50 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 77 h

  kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5001 Kalustesuunnittelu I B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0005 Perusteet: Voima ja pajaperehdytykset

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information