Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoite on oman persoonallisen muotokielen syventäminen ja sovittaminen arkkitehtuurin ja muotoilun perinteeseen. Lisäksi tavoitteena on syventää ymmärrystä sommittelun ja rakenteen vuorovaikutuksesta.

Kurssin jälkeen opiskelijoilla on perusteet seuraavista;  Irtokalustetyypit, kalusteissa käytetyt liitokset, metallin ja puun käyttö kalusteteollisuudessa. 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään eri kalustetyyppien toiminnallisiin ja rakenteellisiin vaatimuksiin. Harjoitustöissä etsitään oman persoonallisen muotokielen mukainen tulkinta arkkitehtuurin ja muotoilun yhteydessä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustyöt ja niiden ohjaus, kritiikit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 42 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 85 h

  Kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5004 Kalustesuunnittelu II A

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0005 Perusteet: Voima ja I B

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information