Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tietoa tilasuunnittelusta rakennetussa ympäristössä syvennetään. Kurssilla parannetaan valmiuksia ymmärtää oman ilmaisun liittyminen rakennetun ympäristön arkkitehtoniseen kokonaisuuteen muutos- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tarkastellaan liike- ja julkisten rakennusten toiminnallisia vaatimuksia ja niiden huomioimista suunnittelussa. Jakson aikana syvennetään tietoutta rakennussuunnittelun lainalaisuuksista. Lisäksi valotetaan rakenteiden ja materiaalien vuorovaikutussuhteita. Perehdyttää rakennusten teknisten järjestelmien vaikutukseen suunnittelussa. Tavoite on muutos- ja korjaussuunnitteluprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pentti Kareoja, Pablo Riquelme Soto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojaksolla syvennytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rakennuspaikan, rakennuksen ja ohjelman vuorovaikutukseen. Opitaan huomioimaan olemassa olevan rakennuksen ja rakennusrungon rajoitukset ja mahdollisuudet suunnittelussa. Opitaan analysoimaan tilaohjelmien toteuttamismahdollisuuksia eri kohteissa. Perehdytään eri rakennetyyppeihin ja niiden soveltamiseen eri yhteyksissä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 60 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 65h

  perehtymismatkat 5 h

  kritiikit 5 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5007 Tilasuunnittelu II B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tilasuunnittelu II A