Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään teollisesti valmistettavan kalusteen konseptointiin sekä suunnittelu- ja valmistusprosessiin; kalusteen ideaan ja valmistettavuuden arviointiin. Tavoitteena on edelleen vahvistaa opiskelijan luovaa ajattelua ja persoonallisen muotokielen syventämistä sekä kykyä toimia tuotannon työryhmässä.

Kurssilla suunnittelutehtävänä on kiintokaluste ja sen integrointi tilaan sekä arkkitehtuuriin. 

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 15.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Aalto, Ville Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.08.2020-21.12.2112):

Elina Aalto

elina@aaltoaalto.com

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi toteutetaan yhteistyöprojektina vuosittain vaihtuvan kalustealan yrityksen kanssa. Harjoitustyöt esitellään näyttelyssä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla syvennytään oman persoonallisen suunnittelijaidentiteetin löytämiseen sekä suunnitelman konseptointiin ja kehittämiseen ideasta tuotteeksi. Kurssin aikana kukin opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 1:1 objektin, jonka lähtökohtana on omakohtainen havainto tai ilmiö. 

  Lisäksi kurssilla tutustutaan elinkaariajatteluun ja tehdään ryhmätyönä elinkaarianalyysi olemassa olevasta kotimaisesta kalusteesta. 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, kritiikit

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arviointiperusteina on tehtävien suorittaminen ja läsnäolo luennoilla ja tutoroinneissa. Lisäksi arvioinnissa vaikuttaa kyky kehittää valittu aihe luonnoksista valmiiksi tuotteeksi, ongelmanratkaisukyky, prosessin dokumentointi sekä valitun aiheen haastavuus ja omaleimaisuus. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 42 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 85 h

  kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5008 Kalustesuunnittelu III A

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kalustesuunnittelu IB ja II

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information