Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään ja syvennytään modernin teollisesti valmistetun kalusteen pohjoismaiseen traditioon ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssin tavoitteena on edelleen vahvistaa opiskelijan tietoja ja taitoja kalustesuunnittelussa käytettyjen materiaalien, rakenteiden ja ihmisen mittakaavan tuntemuksessa. Kurssilla korostetaan taiteellisen ilmaisun ja persoonallisen muotokielen merkitystä suunnittelun lähtökohtana sekä suunnittelijan kykyä toimia työryhmässä.

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 17.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ville Kokkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana tutustutaan ja syvennytään vuosittain vaihtuvaan materiaaliin ja kalustetyyppiin. Kurssin aikana opiskelijat laativat suunnitelmistaan työpiirustukset sekä toteuttavat hahmomallin ja toimivan prototyypin mittakaavassa 1:1.

  Harjoitustyöt esitellään näyttelyssä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, kritiikit

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 62 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 65 h

  kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5009 Kalustesuunnittelu III B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kalustesuunnittelu IB, II ja IIIA

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information