Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on oman tilallisen ja muotoilullisen ilmaisun syventäminen ja kyky analysoida rakennettua ympäristöä ja löytää potentiaalisia suunnittelutehtäviä. Taito tehdä interventio paikkaan. Taito rakentaa ideasta yhteisesti merkityksellinen paikka. Tavoitteena on kyky visualisoida toiminnalliset ja tilalliset ideat sekä ohjelmoida suunnitteluprosessi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Vesmanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 12.10.2020-21.12.2112):

Esa Vesmanen
Interior Architect
University Lecturer
 
Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
Department of Architecture
email    esa.vesmanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tarkastellaan toiminnallisten vaatimusten muuttumisen vaikutusta rakennetussa ympäristössä ja uusien merkityksellisten paikkojen synnyttämisen edellytyksiä. Opintojaksolla syvennytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rakennuspaikan, rakennuksen ja ohjelman vuorovaikutukseen. Opitaan huomioimaan olemassa olevan rakennuksen ja rakennusrungon rajoitukset ja mahdollisuudet suunnittelussa. Opitaan analysoimaan tilaohjelmien vaikutusta ja toteuttamismahdollisuuksia olemassa olevassa rakennetussa ympäristössä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kaupungin
  kivijalka

  SARK-C5010 - (P01) Tilasuunnittelu
  III A, 27.10.2020-03.12.2020 Esa Vesmanen (EV)

  Työskentely tiistaisin klo 0915-1500 ja torstaisin klo 1315-1700
  etätyöskentelynä (COVID19) ja erikoistilanteissa (aloitus) tilassa Väre/ XX
  tai R001/U414a, Otakaari 1, tai ekskursioina eri paikoissa.

  Studiotyöskentely Väreen 3 krs tila
  XX, meidän piirustuskonttori.

  Tila 3A
  kurssilla teemme julkitilamuutos/ vuokralaismuutos harjoitustyön. Intervention
  olemassa olevaan tilaan.

  Tilan taustat

  Tila sijaitsee
  Helsingin keskustassa katutasossa. Se on noin 250 m2 kokoinen. Se on julkinen
  tila, johon ihmiset voivat tulla tilan aukioloaikoina. Tila on ollut muussa
  käytössä ja nyt siihen tehdään vuokralaismuutos, jonka aikana tilan käyttö
  muokataan uudelle toiminnalle sopivaksi. Uusi toiminta muokataan
  konseptivaiheen aikana. Ilmarisen kiinteistöpalvelut esittelevät tilan meille.


  Tilaaja

  Tilaaja on
  uudenlainen kivijalkakauppa tai -toiminta. Kivijalka liiketilat elävöittävät
  kaupunkia ja toimivat monesti asukkaiden kohtaamispaikkoina ”olohuoneina”,
  vaikka ovat monesti yksityisten liikkeenharjoittajien tiloja. Ostaminen ja
  palvelut siirtyvät nettiin yhä laajemmin, miten käy fyysisten tilojen ja
  kohtaamisien? Mieti, mikä voisi olla uudenlainen toiminta, liiketila tai
  palvelu, joka voisi toimia kaupungin katutilassa.

  Mitä
  tarvitsemme asukkaina, kaupunkilaisina tai kuluttajina ja miten tilaaja saa sen
  toimimaan fyysisessä maailmassa?

  Yhdistäkää 2
  tai 3 toimintaa, jotka voisivat palvella käyttäjää uudella yllättävällä
  tavalla. Tärkeää on, että eri toiminnat ovat teille itsellenne kiinnostava ja
  että pystytte hankkimaan niiden käyttäjistä ja heidän tarpeista mielekästä
  tietoa. Valitut toiminnat ohjaavat tilojen konsepti- ja tilasuunnittelua.

  Kurssi lähtee
  liikkeelle paikkaan, tilaan ja sen historiaan tutustumisella. Seuraavaksi
  mietitään tulevan toiminnan luonnetta ja toimijoiden tarpeita. Nämä
  analysoidaan suhteessa käytettävään tilaan, jonka jälkeen luodaan tilan
  konsepti ja tilaohjelma. Limittäin kurssin aikana kulkevien
  asiantuntijaluentojen kanssa tehdään alustava luonnossuunnitelma. Kurssi
  päättyy konseptien ja luonnossuunnitelmien arviointiin.

   

  Aikataulu 2020                                        


  1. vko

  27.10 ti      

  0915 ap/Tehtävänanto
  ja aikataulun esittely. Oman työn aikataulutus ja suunnittelun aloitus,
  tarvittavan materiaalin koostaminen.

  1315 Ip/
  Annika Valpola/ Ilmarinen kertoo mitä vuokralaismuutos tarkoittaa.
                   

  29.10 to      klo 1400-1600 Kohde-esittely kaupungilla. Tila XX/ Annika
  Valpola, Päivi Salonen/ Ilmarinen
  Tilaan
  tutustuminen ja sen mitoituksen tarkistuksen aloitus.

  Ottakaa
  mukaan mittavälineet (rullamitta, lasermitta, kamera, piirustusvälineet ja alusta.
  Työskentely tapahtuu 2-3 hlö ryhmissä

   

  2. vko

  3.11 ti        

  ap/Tilan mittaaminen jatkuu

  ip/Luento/
  workshop: Kimmo Rönkä Future Living Specialist, CEO.

  Vanha tila –
  uusi toiminta! Käyttötarkoituksen muutos.

  5.11 to

  Piirustusten
  siirtäminen digitaaliseen (2D ja 3D) muotoon Rhinolla.

  3. vko

  10.11 ti ap/Tilan
  käyttösuunnitelma ja tilaohjelman laatiminen. Luento EV

  ip/ Toiminnan
  konseptin kehitys ja sovittaminen tilaan. Työskentelyä ryhmissä.

  12.11 to ip

  Kohdekäynti
  rakennustyömaalla juuri valmistuneessa tilassa Kluuvin kadulla esim. Bardot
  ravintola.

  4. vko

  17.11 ti ap/ip
  Toiminnan konseptin kehitys ja sovittaminen tilaan.

  Työskentelyä
  ryhmissä.

  19.11. to

  Luento: Juho
  Koskenkorva DI, rakentajakonsultti Suure Oy,

  Käyttötarkoituksenmuutos,
  turvallisuus ja tekniikka, projektin läpivienti.

   

  5. vko

  24.11 ti ap
  ohjausta, ip Itsenäistä työskentelyä

  26.11.to      ip Itsenäistä työskentelyä

   

  6. vko

  1.12. ti ap/ip
  Konseptin ja piirustusten viimeistely.

  3.12. to Väre,
  tila XX, Työn palautus ja arviointi. Mukana NN ulkopuolinen asiantuntija.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 60 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 65h

  perehtymismatkat 5 h

  kritiikit 5 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5010 Tilasuunnittelu III A

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0001 Perusteet: Tila 1, ARK-C0002 Perusteet: Paikka 1, Tilasuunnittelu II

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt