Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on oman tilallisen ja muotoilullisen ilmaisun konkretisoiminen ja kyky toimia rakennetussa ympäristössä, suunnitella tiloja ja paikkoja, jotka huomioivat ekologiset vaatimukset ja jotka koetaan yhteisesti merkittäviksi. Tavoitteena on syventää henkilökohtaista, oman taiteellisen ilmaisun kannalta tärkeää ymmärrystä rakenteista ja materiaaleista. Tavoitteena on kyky ymmärtää ja hallita suunnitteluprosessi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Vesmanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jakson suunnittelutehtävässä konkretisoidaan ekologisesti kestävien suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Tarkastellaan toiminnallisten vaatimusten muuttumisen vaikutusta rakennetussa ympäristössä ja uusien merkityksellisten paikkojen synnyttämisen edellytyksiä. Arvioidaan ekologisesti kestävän suunnitteluratkaisun toteuttamismahdollisuuksia olemassa olevassa rakennetussa ympäristössä. Tilallisesta ja toiminnallisesta ideasta kehitetään suunnitelma, jossa paikan kokemuksellisuus on tärkeä.

  Perehdytään suunnitteluprosesseihin ja eri suunnitteluvaiheiden asiakirjoihin ja säädöksiin sekä rakentamisen kulkuun. Tuotetaan suunnitteludokumentit, jotka tuovat esiin tehtävän tilalliset, rakenteelliset, taiteelliset ja ekologiset tavoitteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, lähiopetus, harjoitustyöt ja kritiikit

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/kontaktiopetus 62 h

  tehtävät/itsenäinen työskentely 65 h

  kritiikit 8 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5011 Tilasuunnittelu III B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0001 Perusteet: Tila 1, ARK-C0002 Perusteet: Paikka 1, Tilasuunnittelu II ja III A tai vastaavat tiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information