Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakso on mallinnuksen jatkokurssi. Edistynyt CAD:n käyttö mallintamisessa, digitaalisessa 3D-tulostamisessa ja suunnitteluasiakirjojen tuottamisessa. Lisäksi perehdytään mallinnetun materiaalin visualisointiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 29.10.2020 - 03.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marco Rodriguez Chavez

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suunnittelumateriaalin tehokas työstäminen CAD:llä tulostettavaksi ja digitaaliseksi esitykseksi. Harjoitellaan 3D-tulostamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen näihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  luennot/ demonstraatiot/ kontaktiopetus 40 h

  tehtävät/ itsenäinen työskentely 36 h

  kritiikit 4 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aiempien tutkintovaatimusten kurssin MUO-C5016 CAD C

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CAD B

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information