Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa tehdä opiskelua koskevia valintoja (esim. sivuaine, vaihto-opinnot), osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja aikatauluttaa omia opintojaan viikko- ja lukukausitasolla, tunnistaa omat tapansa oppia, ymmärtää omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia asioita, osaa käyttää opinnoissa olennaisia Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä ja palveluita sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Laajuus: 2

Aikataulu: 31.08.2020 - 15.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Koskelainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Kerola, Susanna Reunanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Hyvinvointi ja jaksaminen opiskelussa. Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Orientaatioviikon tilaisuudet.
  Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
  Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information