Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen kuvataiteen opetusjakson alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, huomioiden ko. oppimisympäristön opetussuunnitelmat
 • osaa reflektoida ja käsitteellistää opetus- ja oppimiskokemustaan
 • osaa hyödyntää harjoittelukokemustaan taidekasvatusnäkemyksensä pohdinnassa.

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.03.2021 - 19.03.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Taneli Tuovinen, Henrika Ylirisku

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (voimassa 13.01.2021-21.12.2112):

Henrika Ylirisku, henrika.ylirisku@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija harjoittelee alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Harjoittelun sisältöinä ovat oppilaiden kohtaaminen ja opetettavan ryhmän seuraaminen harjoittelukoulussa, harjoittelutuntien suunnittelu ja pitäminen 2–3 hengen ryhmissä, harjoittelun sekä suullinen että visuaaliskirjallinen reflektoiva raportointi. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksytty/hylätty.

  Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun suunnittelua, toteuttamista ja raportointia edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi integroituu Kuvataiteen didaktiikka I -kurssiin. Molemmat kurssit suoritetaan samana lukuvuonna.

  Kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijat 2 op

  Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman opiskelijat 3 op

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kevään 2021 harjoittelu toteutetaan vallitsevan pandemiatilanteen mahdollistamalla tavalla.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Pandemiatilanne saattaa vaikuttaa harjoittelun ajankohtaan. On mahdollista, että harjoittelua siirretään myöhemmälle keväälle. Opiskelijoita tiedotetaan muutoksista harjoitteluun nivoutuvan Kuvataidekasvatuksen didaktiikka I kurssin MyCourses-sivustolla.