Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii hahmottamaan nykytaiteen toimintatapoja pedagogisesta näkökulmasta sekä tarkastelemaan omaa taidepedagogista ajatteluaan ja erilaisia taidekasvatuskäytäntöjä suhteessa visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen kenttään.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 02.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas, Minna Suoniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tarkastellaan opiskelijoiden omista kokemuksista ja havainnoista sekä alan tutkimuksen näkökulmista käsin erilaisia taidekäsityksiä ja niiden yhteyttä taidekasvatuksen käytäntöihin. Tutustutaan ajankohtaisiin taiteen kentän ilmiöihin. Toteutetaan ryhmätyönä taiteellinen tutkimusprojekti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, keskustelut, harjoitustehtävät, opintokäynnit, kirjallisuus, opintopäiväkirja. Osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen ja opintopäiväkirjan palautus. Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80 %.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 50h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 85h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin oppimateriaalit ilmoitetaan kurssin alussa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus