Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tutustuu visuaaliseen kulttuuriin sosiaalisesti ja moninaisesti konstruoituina katsomisten tapojen ja reagoinnin muotojen rakenteina. Opiskelija oppii kriittisesti tarkastelemaan omia katsomisen tapojaan ja käytänteitään. Opiskelija oppii hyödyntämään monilukutaitoa opetuksen suunnittelussa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 14.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tomi Slotte Dufva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tarkastellaan kuinka visuaalinen kulttuuri muodostaa ja muokkaa kulttuurista havainnointia moninaisissa sosiaalisen vuorovaikutuksessa, kuvissa, katsojissa ja erilaisissa konteksteissa. Kurssilla käsitellään visuaalista kulttuurikasvatusta, monilukutaitoa, kulttuurista moninaisuutta, ja kriittistä pedagogiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustehtävät, vierailijat, kirjallisuus, ryhmäkeskustelut. 30 tuntia kontaktiopetusta, 100 tuntia itsenäistä opiskelua. Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 35h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 100h.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus