Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet kankaanpainannan ja värjäyksen perustietoihin ja niiden soveltamiseen omaan ilmaisuun ja  eri kohteisiin. Työpaja tukee omaa taiteellista ilmaisua  ja antaa välineitä laajentaa ilmaisua eri tavoin kankaalle ja muillekin pinnoille  värien ja kuvioiden kautta.Työpaja antaa valmiuksia  painokankaan käyttöön taiteellisessa työskentelyssä käsin painamisen, teollisten-, kemiallisten ja kokeellisten menetelmien avulla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.01.2021 - 26.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Laura Isoniemi, Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Isoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kokeellinen painokangastyöpaja soveltaa painokangasmenetelmiä eri tavoin omaan taiteelliseen ilmaisuun. Kurssi hyödyntää sekä kokeellisia että perinteisiä kankaan kuviointimenetelmiä ja sisältää osuuden digipainotekniikan mahdollisuudesta kankaanpainannassa.

  Kurssilla käydään läpi  eri väriryhmiä sekä värjäyksen perusteet. Tekniikoista paperikaavio ja valotettu kaavio. Käsin painanta ja maalaus ja kokeelliset, soveltavat  painotekniikat muodostavat oman kokonaisuutensa. Osuus digipainantaa kuuluu opetusohjelmaan. Kestävä kehitys on osa kurssin teemaa ja sitä toteutetaan käytettyjä materiaaleja eri tavoin  luovasti hyödyntämällä. Kurssi päättyy näyttelyyn.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 50h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 85h.